حدیـث روز:
امام علی علیه السلام: (مهدى) شيوه عدالت را به شما نشان مى ‏دهد و احكام از بين رفته كتاب و سنّت را زنده سازد. / نهج البلاغه
ماهنامه فرهنگی، تخصصی مهدوی عهد، ماه شعبان المعظم 1436قمری و 1394 شمسی در این شماره می خوانید: وقایع این ماه / سخنان امام خمینی و…
ماهنامه فرهنگی، تخصصی مهدوی عهد، ماه رجب المرجب 1436قمری و 1394 شمسی در این شماره می خوانید: وقایع این ماه / سخنان امام خمینی و…
ماهنامه فرهنگی، تخصصی مهدوی عهد، ماه جمادی الثانی 1436قمری و 1394 شمسی در این شماره می خوانید: وقایع این ماه / آداب این ماه/ سخنان…
ماهنامه فرهنگی، تخصصی مهدوی عهد، ماه جمادی الاولی 1436قمری و 1393 شمسی در این شماره می خوانید: وقایع این ماه / درد دل با امام…
ماهنامه فرهنگی، تخصصی مهدوی عهد، ماه ربیع الثانی 1436قمری و 1393 شمسی در این شماره می خوانید: - وقایع این ماه / محکومیت هتک حرمت…