حدیـث روز:
امام صادق علیه السلام: صاحب اين امر (امامت) را غيبتى است، پس بايد كه بنده (در زمان غيبت) از خدا بترسد و به دين خويش چنگ آوي
چهل قدم مهدوی

قدم سیزدهم: قلبی که امام زمان علیه السلام را باور دارد، گنج گران قیمتی است. مواظب باش کسی آنرا از تو نرُباید.

قدم دوازدهم: ... و سپاسگذار لحظه هایی باش که به یاد او هستی.

قدم یازدهم: امام زمان علیه السلام بزرگترین نعمت پروردگار است که راه خدا را تنها او به تو نشان می دهد، خدا را به این نعمت شکر کن.

قدم دهم: محبت دل بر زبان جاری می شود، از او و مهربانی هایش برای دیگران حرف بزن.

قدم نهم: محبت را می توان ایجاد کرد، دوستی را می توان چند برابر کرد. به او بگو چقدر دوستش داری.

قدم هشتم: قدمی به سویش بردار، او منتظر آمدنت است.

قدم هفتم: مگر نه این است که او را دوست داری و میخواهی او را بیشتر بشناسی، پس درباره اش بیشتر بدان،با خواندن دعاها، زیارت ها، روایت ها، کتابها و ...

قدم ششم: بین ما و خدای مهربان گناهی است که هیچ چیز جز شفاعت او آنها را پاک نمی کند، از او بخواه تا شفیع تو باشد.