حدیـث روز:
پيامبر (صلی الله علیه و آله): مردمى از مشرق قيام مى كنند و زمينه حكومت مهدى را فراهم مى آورند. / کشف الغمه: ج2 ، ص 477
چهل قدم مهدوی

قدم بیست و یکم: حالا که دوستدار امام زمان علیه السلام هستی، مراقب رفتار خودت باش مبادا دیگران بدی هایت را به حساب او بگذارند.

قدم بیستم: وقتی او را صدا می زنی به تو نگاه می کند، پس مانند امام رضا (علیه السلام) رو به قبله بایست و دست راست را بر سر بگذار و برایش دعا کن.

قدم نوزدهم: نیمه شعبان و 9 ربیع الاول را بزرگ بشمار و به یاد او باش و کارهای نیکو برایش انجام بده و ...

قدم هیجدهم: به خاطر او دوستانش را دوست بدار و به آنان احترام بگذار، که گویی به خود او احترام گذاشته ای.

قدم هفدهم: از طرف او به زیارت برو، به آبروی او میهمان عزیزتر صاحب خانه می شوی.

قدم شانزدهم: هر روز برای سلامتی اش صدقه بده و به نیازمندان رسیدگی کن، مقدارش آنقدرها مهم نیست. مهم این است که هر روز به یادش باشی. حتی کارهای خیر را به نیابت او انجام

قدم پانزدهم: تو که هر روز این همه وقت برای کارهای مختلف صرف میکنی، حداقل پنج دقیقه هم دعای عهد بخوان و با اوتجدید پیمان کن.

قدم چهاردهم: برای او زیاد دعا کن، برای سلامتی اش، حوائج مورد نظر ایشون، ظهور و حوائج شیعیانش.

«شروعقبلی123بعدیپایان»
صفحه1 از3