حدیـث روز:
امام حسين سلام الله علیه: آن‏گاه كه برپا دارنده عدالت [امام مهدى سلام الله علیه] قيام كند، عدالتش نيكوكار و بدكار را فرا گيرد.
غمت خون دل صاحبدلان ريخت نگارا! جسمت از جان آفريدند ز کفر زلفت ايمان آفريدند جمال يوسف مصرى شنيدى؟
هر رشته که بر غير تو بستيم بريديم افسوس که عمرى پِى اغيار دويديم از يار بمانديم و به مقصد نرسيديم سرمايه ز کف رفت…
براي همه ما پيش آمده كه گاه با ديدن يك دوست، سرِ درد دلمان باز شده و شروع به گفتن از غم و غصه‌هايمان براي…
روزهايي كه گذشت، شب‌هايي كه سپري شد، نه سر گرسنه بر زمين بي بالشت گذاشتيم و نه در راه تو سختي كشيديم.
حکايت ما حکايت حُرّ است؛ با امام نماز مي‌خوانيم؛ عشق او را در دل مخفي داريم، اما شمشير هم بسته‌ايم اهل و عيال[6] امام با…