حدیـث روز:
پیامبر اعظم (ص): قيامت برپا نشود تا آن كه مردى از اهل بيتم كه همنام من است، حكومت يابد. / کشف الغمه : ج3، ص 261 
« ...أَلَا إِنَّهُ لَا غَالِبَ لَهُ وَ لَا مَنْصُورَ عَلَيْهِ... » ، آگاه باشيد که کسي غلبه بر امام زمان عليه السلام نمي کند،و هيچکس…
«... أَلَا إِنَّهُ قَدْ بُشِّرَ بِهِ مَنْ سَلَفَ بَيْنَ يَدَيه...» " بدانيداو کسي است که گذشتگان قرنهاي پيش به او بشارت داده اند". اعتقاد به…
«...أَلَا إِنَّهُ الْمُفَوَّضُ إِلَيْه...» ‏ "بدانيداو کسي است که امور به او تفويض شده است". تفويض کار ها دو معنا دارد.يک معنا اين است که…
«أَلَا إِنَّهُ الْمُخْبِرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَل‏» ،بدانيد او از جانب خدايش خبر مي دهد. «والمشيد لامر آياته»،ومحکم کننده آيات او است. عبارت مشهوري…
أَلَا إِنَّهُ الرَّشِيدُ السَّدِيدُ.بدانيد او رشد يافته و استوار است. رشيد از لغت رشد است. رشد يعني روشن و پيشرفته و باليده. رشد در مقابل…