حدیـث روز:
پيامبر اكرم صلی الله علیه وآله: خوشا آن كه قائم اهل بيت را درک مى‏ كند و پيش از قيامش به او اقتدا مى‏ كند / دانش‌نامه قرآن و حدیث: ج
خیابان 30 تیر (تهران) و ادامه آن با میرزا کوچک خان (تقاطع جمهوری) و کوچه های اطرافش را باید «محله گفتگوی ادیان» نامید. آدُریان، کنیسه،…
منجی آخر الزمان در جهان بینی و معادشناسی زرتشتی جایگاهی ارجمند دارد وبه همین جهت از آن بسیار گفته و نوشته اند. با این وصف،…
از آنجا که اعتقاد به موعود آخرالزمان فصلی مشترک میان ادیان مختلف است، در این مقاله تلاش شده تا گزارشی کوتاه از باور زرتشتیان در…
عقیده به ظهور «موعود» مخصوص به دین یا ملت خاص نیست. هر یک از ملل منتشر در عالم به نوعی برای این اعتقاد اقرار آورده…
از دو قرن پیش. مستشرقان با انگیزه های تبشیری و استعماری و در برخی موارد عملی، راهی مشرق زمین گشتند؛ و به جهت ناآشنایی و…