حدیـث روز:
امام حسين سلام الله علیه: آن‏گاه كه برپا دارنده عدالت [امام مهدى سلام الله علیه] قيام كند، عدالتش نيكوكار و بدكار را فرا گيرد.

«أَلَا إِنَّهُ الْمُنْتَقِمُ مِنَ الظَّالِمِينَ »: «آگاه باشيد که امام زمان انتقام گيرنده از ستمکاران است.»
«أَلَا إِنَّهُ فَاتِحُ الْحُصُونِ وَ هَادِمُهَا».
«أَلَا إِنَّهُ غالب كُلِّ قَبِيلَةٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْك‏ و هاديها
»: «آگاه باشيد که او غلبه کننده بر تمامي قبيله ها‌‌ي اهل شرک و هدايت کننده‌ي آنهااست.»
دنياي قبل از ظهور امام عصر عليه السلام جولانگاه ظالمين وستمکاران،مشرکين وبي دينان بوده است،و انسانها از سلطه و ظلم بي حد و حصر،خسته شده در انتظار منجي جهان بوده ،و خدا نيز باظهور آن حضرت خواسته قلبي مومنان را برآورده خواهد ساخت.فتح دژهاي غاصبان زمين و نابود کردن آنها،غلبه برتمامي گروه هاي کفارو هدايت آنانوانتقام از ستمگران تاريخ بشريت از برنامه هاي اساسي آن حضرت خواهد بود.

درس هایی از خطبه غدیر در مورد امام زمان عج 4

دوشنبه, 17 آبان 1395 00:00
منتشر شده در مهدویت

«أَلَا إِنَّهُ الظَّاهِرُ عَلَى الدِّين»‏.
بدانيد اوست غلبه کننده برهمه اديان.
اين جمله داراي ابعاد گوناگون مي‌باشد.براي تشريح مطلب بايد بگوييم:فرق است بين دين و دينداري. بدين شکل که دين يک ارزش است و دينداري يک ارزشمند. مثل رابطه‌ بين ايمان و مؤمن . بدين شکل که ايمان ارزش است و مؤمن ارزشمند . يعني کسي که داراي ايمان است. در مورد ائمه طاهرين عليهم السلام يک بحث وجود دارد و آن اين است که، ائمه ارزش هستند يا ارزشمند؟ ايمان هستند يا مؤمن ؟ عدل اند يا عادل؟  علم اند يا عالم؟ انتقامند يا منتقم؟ رأفتند يا رئوف؟